SMARTIRRIG

Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat | SMARTIRRIG |

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254 | Contract nr. 27PCCDI/2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Proiect finantat de UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii) in cadrul PNCDI III - Programul 1 - Dezvoltarea sistemului national de CD, Subprogramul 1.2 - Performanta institutionala, Proiecte Complexe realizate in consortii CDI – 2017

Proiect 3:  ”Sistem inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor de leguminoase și plante prășitoare”  

Proiectul  ”Sistem inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor de leguminoase și plante prășitoare”  este proiect component al Proiectului Complex Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat SMARTIRRIG, Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, Contract nr. 27PCCDI/2018, fiind Proiectul 3 din cadrul Agendei Comune a SMARTIRRIG.

Detalii despre SMARTIRRIG sunt disponibile pe website-ul proiectului: http://www.inma.ro/complexe/smartirrig.htm.

ETAPE – ACTIVITĂȚI

Pentru implementarea planului de realizare al proiectului sunt prevazute 3 etape, care cuprind:
N

activitati de cercetare industriala

N

activitati de dezvoltare experimentala

N

activitati de inovare

EtapaActivitate
Etapa 1-3: Studii de fundamentare tehnico- ştiinţifică a irigării mobile de precizie cu aplicabilitate la zonele aride
Activitatea 1-3-1: Studiu privind parametrii tehnologiilor de cultură a plantelor pe solurile nisipoase care influențează proiectarea modelului experimental
Activitatea 1-3-2: Identificarea soluțiilor tehnice și tehnologice pentru sistemul de irigare mobilă de precizie
Activitatea 1-3-3: Elaborarea temei de proiectare a sistemului de irigare mobilă de precizie
Etapa 2-3 : Proiectarea și realizarea modelului experimental
Activitatea 2-3-1: Proiectarea sistemului de irigare mobilă de precizie
Activitatea 2-3-2: Realizarea sistemului de irigare mobilă de precizie
Activitatea 2-3-3: Protejarea drepturilor de proprietate industriala
Etapa 3-3: Experimentarea, definitivarea constructivă, demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului experimental
Activitatea 3-3-1: Elaborarea metodicii de testare a sistemului de irigare mobilă de precizie
Activitatea 3-3-2: Experimentarea sistemului de irigare mobilă de precizie în condiții de laborator - câmp
Activitatea 3-3-3: Experimentarea în condiții reale a sistemului de irigare mobilă de precizie
Activitatea 3-3-4: Definitivarea constructivă a modelului experimental
Activitatea 3-3-5: Evaluarea eficienței irigării mobile de precizie
Activitatea 3-3-6: Demonstrarea funcționalității și utilității sistemului de irigare mobilă de precizie