SMARTIRRIG

Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat | SMARTIRRIG |

Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254 | Contract nr. 27PCCDI/2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Proiect finantat de UEFISCDI (Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii) in cadrul PNCDI III - Programul 1 - Dezvoltarea sistemului national de CD, Subprogramul 1.2 - Performanta institutionala, Proiecte Complexe realizate in consortii CDI – 2017

Proiect 3:  ”Sistem inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor de leguminoase și plante prășitoare”  

Proiectul  ”Sistem inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor de leguminoase și plante prășitoare”  este proiect component al Proiectului Complex Tehnologii inovative pentru irigarea culturilor in conditii de climat arid, semiarid si subumed-uscat SMARTIRRIG, Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0254, Contract nr. 27PCCDI/2018, fiind Proiectul 3 din cadrul Agendei Comune a SMARTIRRIG.

Detalii despre SMARTIRRIG sunt disponibile pe website-ul proiectului: http://www.inma.ro/complexe/smartirrig.htm.

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI

Obiectivul Proiectului

Obiectivul principal al proiectului P3 este fundamentarea științifică, proiectarea, realizarea și testarea unui sistem inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor de leguminoase și plante prășitoare din zonele critice amenințate de deșertificare.

 

Ideea principala

 Ideea principală a proiectului vizează utilizarea eficientă a apei pentru irigații în zonele aride. 

 

Caracterul inovativ

Caracterul inovativ al proiectului constă în distribuția cu precizie și în flux continuu a apei la suprafața solului și numai pe rândurile dintre plante, în zona radiculară.

Această metodă inovativă de irigare reprezintă o alternativă deosebit de avantajoasă la irigarea prin aspersiune. În cazul irigării prin aspersiune, vântul este un factor extern care afectează procesul prin reducerea uniformităţii distribuţiei apei şi prin sporirea pierderilor prin evaporaţie, în timpul udării.

Deşi există măsuri tehnice de atenuare a acţiunii vântului (exemplu: utilizarea presiunilor joase şi a unghiurilor mici la aspersor), totuşi aspersiunea se exclude la viteze ale vântului de peste 3,5 m/s, contându-se pe o eficienţă a aspersiunii de numai 70-75% la viteza vântului de 2,80 m/s şi de 65-70% la viteza vântului de 4,40 m/s.

În zilele caniculare, specifice zonelor aride și semiaride, irigarea prin aspersiune se aplică numai seara sau pe timpul nopţii, datorită efectului nociv pe care le au picăturile de apă depuse pe frunzele plantelor sub acţiunea razelor solare. În zonele aride și semiaride, unde este nevoie de irigare la toate culturile, în general de la sfârşitul lunii mai la începutul lunii septembrie, cu norme de udare mari şi udări de aprovizionare, metoda de irigare cea mai indicată este irigarea de precizie. Specific acestei metode este faptul că apa curge sau stagnează între rândurile de plante şi îmbibă solul în profunzime şi în lateral, prin gravitaţie şi capilaritate.

Sistemul inovativ pentru irigarea mobilă de precizie a culturilor propus a se realiza în cadrul proiectului P3 va avea în componență un kit de distribuție a apei în două variante constructive:

  • una pentru culturi cu talie joasă
  • una pentru culturi cu talie înaltă, montat pe o rampă mobilă, tractată de un agregat fix de tip tambur cu furtun, cu ajutorul presiunii apei furnizată de un agregat de pompare.

Parteneri

IC - SCDCPN Dăbuleni

P1 – INMA București

P2 – ICPE CA

P2 – INOE 2000-IHP